Το Τεχνικό – Μεσιτικό Γραφείο μας αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο γραφείο στους τομείς τεχνικών υπηρεσιών, μελετών, επιβλέψεων και έργων, καθώς και στις αγορές και πωλήσεις ακινήτων, με έδρα τη Πάτρα και δραστηριοποίηση σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Συντονιστής του γραφείου είναι ο Γεώργιος Μητρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός B.sc. ο οποίος διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του Επιμελητηρίου Αχαϊας (αριθμ.72433 και Γ.Ε.ΜΗ.: 164494916000) ως Σύμβουλος και Μεσίτης Ακινήτων. Το γραφείο μας συνεργάζεται με έμπειρους και πλήρως καταρτισμένους επιστήμονες με σκοπό την πλήρη και άμεση κάλυψη των αναγκών των πελατών μας σε όλο το φάσμα των Πολεοδομικών εργασιών και του Νομικού Δικαίου. Στόχος του γραφείου μας είναι η πλήρης ενημέρωση και διεύθετηση όλων τεχνικών ζητημάτων της ακίνητης περουσίας σας καθώς και η εξασφάλιση των καλύτερων προοπτικών γι΄αυτά.