Γεώργιος Αθ. Μητρόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός
Σύμβουλος & Μεσίτης Ακινήτων

Η πρώτη επιλογή για τα όνειρα σας

Η αποστολή μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε την ακίνητη περιουσία προς όφελος του πελάτη.

Στην Gm-Properties αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε κάθε σας επιθυμιά σχετικά με το ακίνητό σας πάντα με επαγγελματισμό και προσήλωση στο έργο που μας ανατείθεται.

Υπηρεσίες

To πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ έχει Δικαιούχο την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους, με όφελος ειδικά για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος ενός ακινήτου,

τον οποίο, υποβάλλοντάς τον, καταγράφεται και παρακολουθείται η υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου και τυχόν μεταβολές της σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος 4495/2017 (ΦΕΚ A167/3.11.2017).

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εξαιρουμένων των μισθώσεων. Αφορά όλα τα ακίνητα που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με οικοδομική άδεια, όπως επίσης και όλα τα τακτοποιημένα ακίνητα. Υπεύθυνοι για να υποβάλουν την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι οι ιδιώτες μηχανικοί τους οποίους ορίζει και εξουσιοδοτεί ο ιδιοκτήτης. 

Το πιστοποιητικό πληρότητας για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου ή το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας εκδίδεται, όπως αναφέραμε, από τον μηχανικό και φέρει μοναδικό αριθμό. Σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα ισχύει η διενέργεια ελέγχου και επανελέγχου στον χρόνο που θα οριστεί ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου.

Για να ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του φακέλου για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου ενός ακινήτου χρειάζονται τα πιο κάτω στοιχεία:

 • Την οικοδομική άδεια του κτιρίου.

 • Τα σχέδια κάτοψης. 

 • Tο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας.

 • Το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ). 

 • Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων με τα σχέδια που τις συνοδεύουν.

 • Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, όπως απαιτείται σύμφωνα με τον Ν.4178/2013 και Ν.4495/2017.

 • Τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου (αν και εφόσον υπάρχουν).

Στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα σχέδια κάτοψης έχουν χαθεί, θα πρέπει να υπάρχει στον ηλεκτρονικό φάκελο η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Εκτός από κτίρια, στην εν λόγω νομοθεσία υπάγονται επίσης και αδόμητα οικόπεδα ή γήπεδα, όπως επίσης και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες.

• Αυτοψία στο ακίνητο από εμάς. Καταμετρούνται οι πολεοδομικές παραβάσεις πάντα συγκρινόμενες με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας.

 

• Υπολογίζεται το απαιτούμενο πρόστιμο στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ το οποίο είναι κοινό για όλα τα αυθαίρετα της χώρας. Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του εμβαδού, της τιμής ζώνης της περιοχής, την παλαιότητα της κατασκευής, το αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου και τέλος βάσει ειδικών συντελεστών που αφορούν την κάθε πολεοδομική παράβαση λαμβάνοντας υπόψη και μειωτικούς συντελεστές για κοινωνικούς λόγους (π.χ. περιπτώσεις Α.μ.Ε.Α., πρώτης κατοικίας, μακροχρόνια ανέργων, πολύτεκνων, τρίτεκνων κ.α. ).Παρακάτω εξηγείται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου.

 

• Εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ του γραφείου μας και του πελάτη ως προς το ύψος της αμοιβής για την διεκπεραίωση της τακτοποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονική δήλωση στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.

 

• Αφού υπολογιστεί το πρόστιμο και συμπληρωθεί η ηλεκτρονική δήλωση, η πρώτη πληρωμή που πρέπει να γίνει είναι αυτή του παραβόλου. Το παράβολο ξεκινάει από τα 250 ευρώ, ποσό που καλύπτει τις πιο πολλές περιπτώσεις . Μόλις πληρωθεί το παράβολο, το αυθαίρετο εντάσσεται και επίσημα στον νόμο. Απομένει μετά η πληρωμή του υπόλοιπου πρόστιμου είτε σε μηνιαίες δόσεις που φτάνουν και τις 100 είτε εφάπαξ (μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα με έκπτωση 20%, είτε με συνδυασμό των δύο τρόπων οπότε παρέχεται έκπτωση 10%. Παρακάτω εξηγείται ο τρόπος πληρωμής του προστίμου.

 

• Η οριστική περαίωση της διαδικασίας γίνεται με την ολική εξόφληση του προστίμου και την υποβολή των δικαιολογητικών από εμάς (σχέδια, τεχνική έκθεση, δελτίο στατικότητα κ.α.). Τα δικαιολογητικά αυτά τα παραδίδουμε σε εσάς τυπωμένα και σε ψηφιακή μορφή. Εάν πληρωθεί μόνο το 30% του προστίμου η δήλωση βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής υπαγωγής οπότε το αυθαίρετο παίρνει επίσημο έγγραφο από το ΥΠΕΚΑ με το οποίο μπορεί να συνδεθεί στην ΔΕΗ ή να γίνει συμβολαιογραφική πράξη.

Είναι ένα πιστοποιητικό που απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του.

Η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ με τους νέους κανόνες για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.

Υποχρεωτική η αναγραφή της ενεργειακής κλάσης σε όλες τις αγγελίες ακινήτων από 1-1-2021!

Οι νέοι κανόνες σε σχέση με την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, τις Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), την ενημέρωση μισθωτών – αγοραστών, αλλά και τις υποχρεώσεις μεσιτών, διαφημιστών, Τύπου και ιδιοκτητών ακινήτων για κάθε διαφημιστική καταχώρηση, που ισχύουν από 1.1.2021 αναλύονται σε εγκύκλιο (ΔΕΠΕΑ/111748/705/19.11.2020) του ΥΠΕΝ για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων».

Οι ανακαινίσεις κτιρίων είναι μία δύσκολη διαδικασία που απαιτεί σχεδιασμό, καλή οργάνωση και εμπειρία από την εταιρία που θα αναλάβει ένα τέτοιο έργο.

Δουλεύοντας με την μέθοδο “με το κλειδί στο χέρι” έχουμε αποδείξει στους πελάτες μας ότι η οργάνωση ενός έργου, μικρού ή μεγάλου και ο επαγγελματισμός των ανθρώπων μας είναι η συνταγή της επιτυχίας μας.

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουμε:

 

Συμβουλές – προτάσεις για την ανακαίνιση του κτιρίου

 

Έκδοση των απαιτούμενων αδειών

 

Δημιουργία σχεδίων του κτιρίου (αν απαιτείται)

 

Πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες

 

Τοποθετήσεις  ικριωμάτων (σκαλωσιάς)

 

Τοποθέτηση κάδων μπαζών & χωνιών κατάβασης

 

Αποκομιδή μπαζών & σαθρών αντικειμένων

 

Καθαρισμός κτιρίου

Αξιοποιώντας τον εξοπλισμό και την πολύχρονη εμπειρία του ανθρωπίνου δυναμικού μας, επιτυγχάνουμε την σύνταξη λεπτομερών τοπογραφικών διαγραμμάτων με σκοπό:

 • Την έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Τον εντοπισμό οικοπέδων – αγροτεμαχίων.
 • Την αγοραπωλησία ή την γονική παροχή.
 • Την ένταξη ή διόρθωση της πράξης εφαρμογής ενός οικοπέδου.
 • Την εξέταση μιας ιδιοκτησίας αν είναι σε δασικό τμήμα.
 • Σύνταξη οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής πράξης ή δικαιοπραξίας.
 • Τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου στο Κτηματολόγιο.

Διαμέρισμα

Πάτρα (πλησίον πλατείας Βούδ), Διαμέρισμα (3άρι)

72 Τμ²

72.000 €

Διαμέρισμα

Πάτρα (Κέντρο) – Κατοικία

69 Τμ²

120.000€